Knihohrátky

Aktivity podporující rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí předškolního a mladšího školního věku. Návody na tvoření s knihami.