Poznáváme starověké civilizace: Egypt a Řecko

Martínka už několik měsíců fascinují starověké civilizace. Když jsem v nakladatelství Albatros objevila atlasy starověkého Egypta a Řecka, věděla jsem, že jsou pro něj jako stvořené. A je to tak. Už je několik týdnů studuje. Pojďte do knih nahlédnout.

Atlasy starověkých civilizací

Popis knih

Každá z knih obsahuje šest rozkládacích map, které představují jednotlivé oblasti života dané civilizace. Knihy jsou bohatě ilustrované. U jednotlivých obrázků jsou informační texty v barevných bublinách.

Atlas starověkého Egypta

Atlas starověkého Řecka

Atlas starověkého Egypta pro děti

V Atlasu starověkého Egypta se děti seznámí s uspořádáním starověké egyptské společnosti. Dozvědí se, jak se stáří Egypťané oblékali, jakým řemeslům se věnovali či jaké pěstovali plodiny.

Dále se seznámí s nejvýznamnějšími památkami: chrámy, pyramidami, zbytky pohřebišť a archeologicky významnými lokalitami.

Atlas starověkého Egypta

Podrobně je zde vyobrazený slavný chrám v Luxoru a představeno je egyptské božstvo. Děti se také seznámí s technologickými postupy, které Egypťané používali při stavbě pyramid a poznají nejznámější stavby tohoto typu. Seznámí se také s památkami v Gíze.

Atlas starověkého Egypta

Poslední mapa se věnuje mumifikaci a pohřbívání. Podrobně je vyzobrazeno Údolí králů a popsány jsou nejznámější hrobky faraonů. Zmíněné jsou také významné egyptské královny.

Atlas starověkého Egypta

Přestože jsme o starověkém Egyptě už ledacos věděli, tak nás tato encyklopedie zaujala a zjistili jsme další novinky a zajímavosti.

Atlas starověkého Řecka pro děti

V Atlasu starověkého Řecka se děti seznámí se zvyklostmi nejstaršího evropského národa. Na první mapě se dočtou o zemědělství a řemeslech, ale také o zvyklostech v oblékání, o umění i významu řecké filosofie a vzdělanosti.

I v této knize je kapitola, která představuje kulturní bohatství této starověké civilizace. Představené tu jsou architektonické skvosty, které patří mezi divy starověkého světa. Nechybí ani seznámení s řeckým božstvem.

Atlas starověkého Řecka

Další mapa představuje městské státy. Velká část  této kapitoly je věnována Athénám. Hovoří se o výchově a vzdělávání, vojenské povinnosti a také významných učencích. Zmíněn je i tradiční „střepinový soud“ – Ostraka.

Atlas starověkého Řecka

Jedna z map se věnuje starověkým řeckým hrám a fyzické zdatnosti. Představuje tradiční sporty a deskové hry. Podrobně jsou popsány sportovní hry v Olympii, na které navázaly novodobé olympijské hry.

Atlas starověkého Řecka

Poslední mapa představuje Alexandru Velikému. Představuje makedonskou armádu, její vybavení a způsob boje. Popisuje také osobnost Alexandra Velikého a říši, kterou vybudoval.

Atlas starověkého Řecka

O starověkém Řecku jsme se z knihy dozvědeli mnoho nových informací. Všechny jsou přehledně a srozumitelně vysvětlené a děti si je díky mnoha obrázkům zapamatují.

Závěr

Atlasy starověkých civilizací jsou určené dětem od 6 let. U nás doma mají úspěch a můžeme je rozhodně doporučit. Využít je můžete s dětmi doma i ve vzdělávacích institucích.

Další inspiraci na knihy a vzdělávací sady týkající se starověkých civilizací u nás na webu najdete tady.