Moje pocity

V nakladatelství Portál vyšla krásná encyklopedie určená k rozvoji emoční inteligence u dětí. Napsala ji Vanessa Allen, která pracuje jako školní poradkyně v Severní Karolíně, v USA.

Moje pocity

V první kapitole s názvem Moje pocity a emoce autorka vysvětluje rozdíl mezi pocity a emocemi. Popisuje šest základních emocí: štěstí, údiv, strach, smutek, vztek a odpor. Kromě toho zmiňuje také další emoce, které z těchto základních šesti emocí pramení. Zabývá se i rozdíly mezi emocemi, které způsobují dobrou náladu a těmi, které způsobují špatnou náladu.

Ve druhé kapitole Pocity a já autorka čtenáře vyzývá k tomu, aby lépe poznali sám sebe.

Moje pocity

Třetí kapitola se jmenuje Pocity a moje mysl. Popisuje dvě „osobnosti“ mozku – emocionální a myslící. Dává také praktické rady, jak tyto dvě funkce mozku udržovat v rovnováze a jak je využívat v různých situacích.

Čtvrtá kapitola se jmenuje Pocity a moje tělo. Popisuje reakce těla na různé situace a uvádí praktické rady, co v těchto situacích můžeme udělat pro to, abychom je zvládli.

Moje pocity

Pátá kapitola má název Pocity a můj život. Zabývá se tím, jak pocity ovlivňují vztahy, pobyt ve škole a koníčky.

Poslední kapitola s názvem Co dělat, když… je plná praktických tipů a zabývá se hlavními negativními emocemi: smutkem, hněvem a úzkostí.

Moje pocity

Kromě čtivých textů a názorných ilustrací kniha obsahuje různé interaktivní aktivity:

  • nástroje
  • cvičení
  • kvízy
  • tipy „vyjádří se“
  • tipy „chovej se k sobě laskavě“

Moje pocity

Kniha je určena především dětem od 7 let do 11 let a dle mého názoru je to jedna z nejlépe zpracovaných knih na téma emoce, kterou jsem kdy držela v ruce.

Doporučujeme do každé knihovničky nejen na doma, ale i do institucí.