Encyklopedie k tématu pravěk: Atlas prehistorie pro děti

  • Téma pravěk probíráme u nás doma už několik měsíců každý den.
  • Kromě časopisů, dokumentů a výletů do muzeí děti zásobujeme také tematickými knihami. 
  • Jednou z knih je i Atlas prehistorie pro děti z nakladatelství Albatros. 

Kniha představuje dětem od 6 let období od vzniku Země po čtvrtohory. Atlas obsahuje šest rozkládacích map na tato témata:

  1. Jak vznikla Země + Starohory
  2. Prvohory
  3. Druhohory
  4. Skupiny živočichů + Prehistoričtí giganti
  5. Třetihory
  6. Čtvrtohory

Rozkládací mapy jsou plné informací o daných obdobích, o tom jak v té době vypadala Země a jací v ní žili žicočichové. Ve spodní části map jsou přehledné časové osy. Informace jsou uspořádané do informačních boxů a jsou tak přehledné. Ve vnitřních částech map jsou vlepené malé knížečky s dalšími informacemi. Představují prvohorní, druhohorní a třetihorní rostliny, vědní obor paleontologii a vývoj člověka.

Pořiďte dětem také Atlas starověkého Říma.

Vybíráme několik zajímavostí z Atlasu:

„Naše tělo je vystavěné z materiálu pocházejícího z hvězd.“
„Kvůli pohybu zemské kůry nalézáme zkaměneliny často na místech velmi vzdálených jejich původnímu výskytu.“
„V přírodě je možné všechno, a tak může být masožravá i rostlina.“
„Pták s dlouhýma tenkýma nohama podobný dnešnímu plameňákovi se jmenoval PALAELODUS.“

Atlas prehistorie pro děti můžeme doporučit. Dá se s ním pracovat s dětmi doma i ve škole.

Také máte doma malé nadšence do pravěku?