Byl jednou jeden člověk: Úrodná údolí a Egypt

Ve druhém díle knižní série inspirované seriálem Byl jednou jeden člověk se vypravíme do starověkého Egypta a Mezopotámie.

Úrodná údolí a Egypt

Maestro a jeho zvídaví přátelé se orictnou v období 7 000 let před naším letopočtem. Ledovce pomalu začaly ustupovat a uvolněné oblasti pokryla vegetace.

Úrodná údolí a Egypt

Lidé objevili a postupně zlepšovali zemědělství. Také se postupně zdokonalují jejich nástroje i obydlí a vesnice se rozrůstají.

Úrodná údolí a Egypt

V údolí řek vznikají velké civilizace. Maestro a děti se nejprve dostanou do vyspělého města Mohendžodaro a sledují, jak si lidé postupně poradili s přírodními živly a zkrotily řeku tak, aby zúrodňovala půdu.

Úrodná údolí a Egypt

Dále se dostaneme do období 2 700 let před naším letopočtem ke břehům řeky Nil. Sledujeme dějin starověkého Egypta až do vládu Kleopatry.

Úrodná údolí a Egypt

Následně se dostáváme do období 1 250 let před naším letopočtem, kdy Mojžíš hovoří s faraonem o propuštění Izraelitů z egyptského otroctví.

Jsou zmíněny i další postavy, které známe z Bible – David a Goliáš či král Šalomoun, s nímž příběh knihy končí.

Tuto knihu i celou knižní sérii inspirovanou seriálem Byl jednou jeden člověk můžeme jedině doporučit.