Byl jednou jeden člověk: Stoletá válka

  • Pamatujete si ze svého dětství Maestra a jeho dětské kamarády?
  • Je u vašich dětí oblíbený seriál Byl jednou jeden člověk?
  • Víte, že vycházejí jednotlivé díly tohoto legendárního seriálu v knižní podobě?

Nejnovější díl knižní série Byl jednou jeden člověk, který vyšel u Albatrosmedia, má název Stoletá válka. Pojďme si díl popisující stoletý konflikt mezi Anglií a Francií na přelomu 14. a 15. století prohlédnout.

Počátky Stoleté války

Maestro a jeho kamarádi se vydají na středověký festival, který je přenese na počátek 14. století, do období velkého hladomoru. Následně do Evropy přichází morová nákaza, která vyhubí čtvrtinu obyvatel. Bitva u Kresčaku a bitva u Poitiers zasazují tvrdé rány francouzskému rytířstvu. Církev vedou dva papežové, které kritizuje Jan Viklef. Koncil v Pise bohužel situaci nevyřešil, ale zhoršil, a tak jsou v čele církve papežové tři. Následuje zatčení a poprava Mistra Jana Husa a také třetí bitva, ve které rytíři utrpí porážku – bitva u Azincourtu.

Průběh a závěr Stoleté války

Ani každodenní život ve středověku nebyl jednoduchý. Vesnice byly často přepadávány lupiči. Mnoho lidí bylo chudých a kromě moru se objevily i další nemoci  –  například malomocenství. V Rourenu je upálena Johanka z Arku. Přes všechny těžkosti tohoto období se dařilo přicházet s novými vynálezy – nejvýznamnějším z nich byl zajisté knihtisk. V roce 1453 Francie nad Anglií zvítězila a stoletá válka byla ukončena.

V příštím díle se s Maestrem vypravíme za umělcem a vynálezcem z italského městečka Vinci. Tušíte, s kým budeme mít tu čest?

 

Přečtěte si recenze dalších dílů této knižní série.