Bez vody to nejde

Před nedávnem vyšla v nakladatelství Portál krásná encyklopedie pro děti mladšího školního věku s názvem BEZ VODY TO NEJDE. Čtenáři se v ní dočtou o významu vody pro náš život, o vodě v přírodě, hospodářství či v lidském těle. Kniha zodpoví také otázky, které v souvislosti s vodou mohou děti napadnout. Pojďte se na tuto pěkně zpracovanou encyklopedii podívat.

Bez vody to nejde

Úvodní kapitoly se zabývají důležitostí vody pro náš každodenní život, pro fungování našeho těla i celé planety. Děti se dočtou, jak se voda dostala na Zemi a jak zde vznikl život.

Bez vody to nejde

V další části publikace jsou vysvětleny fyzikální a chemické vlastnosti vody. Několik kapitol je věnováno různým podobám vody na Zemi a také tomu, jak lidé v minulosti k vodě přistupovali.

Bez vody to nejde

Následující oddíl se zabývá spotřebou vody v různých odvětvích a tím, proč voda někdy může dojít. Popsaný je také proces čištění vody v čistírnách odpadních vod.

Předposlední oddíl je věnován vodě v mořích a lodní dopravě. Závěr knihy patří souvislostem mezi vodou a klimatem.

Bez vody to nejde

Knížka přináší ucelené informace o celé problematice, které jsou zároveň logicky a přehledně uspořádané. Texty jsou doplněny o množství obrázků. Knihu doporučujeme pro všechny děti mladšího školního věku. Ze stejné edice doporučujeme také dřívější publikaci s názvem JAK SE VYZNAT V KLIMATU. Nafocenou ji najdete tady.