Albi: Minikniha Popelář

Snad každý malý kluk má období, kdy touží stát se popelářem. V knize z edice Kouzelné čtení od Albi se můžou malí obdivovatelé tohoto povolání dozvědět, co všechno tato práce obnáší i další informace o zpracování odpadu. Pojďme si tuto miniknihu pro Albi tužku prolistovat.

Minikniha Popelář

Popeláři vstávají brzy ráno a už za tmy se vydávají do práce, aby za celý den stihli vše, co mají.

Minikniha Popelář

Kromě popelářů můžeme na ulici potkat i další lidi, kteří se starají o čistotu ulice. Také jim a jejich práci je věnována jedna ze stran knížky.

Minikniha Popelář

Jedna z částí knihy děti seznamuje s tím, jak se můžeme k odpadkům a jejich redukci postavit my sami a že není odpad jako odpad. Kromě třídění odpadu můžeme k lepšímu životnímu prostředí přispět i dalšími aktivitami – šetřením energiemi, opravou starých věcí místo kupování nových, apod.

Minikniha Popelář

Jedna dvojstrana knížky se věnuje tomu, jak to funguje na skládce. Čtenáři se seznámí i s funkcemi různých pracovních strojů, které nerecyklovatelný odpad zpracovávají.

Minikniha Popelář

Na každé dvojstraně knihy si děti mohou poslechnout základní názvy jednotlivých věcí, osob či míst na obrázku. Samozřejmě je čekají i podrobnější informace, dialogy osob a také jednoduchý kvíz.

Minikniha Popelář

Nechybí ani popis toho, jak bychom se rozhodně chovat neměli.

Minikniha Popelář

Kniha Popelář děti podrobně seznámí s tímto povoláním a rozšíří jim povědomí o tom, jak se nakládá s odpady. Zároveň přináší konkrétní tipy, jak můžeme množství odpadu ovlivnit i my sami, svým chováním. Za recenzní výtisk knihy děkujeme Albi Česká republika.