Věci v pytlíku

Dnes máme tip na SOUBOR HER, u kterých si s dětmi procvičíte různé dovednosti a nebudete potřebovat nic speciálního. Stačí mít neprůhledný pytlík a posbírat do něj doma několik drobných předmětů. 🙂

Věci v pytlíku

S takovým pytlíkem plným drobností se dá vymyslet mnoho aktivit. V tomto článku se můžete některými inspirovat. První aktivitou je TŘÍDĚNÍ. Třídit věci z pytlíku můžete podle různých kritérií: barva, materiál, velikost, tvar, počáteční písmeno… Záleží, s jak starými dětmi hrajete. 🙂

Věci z pytlíku

Další hrou procvičíte HMAT. Jeden hráč má zavázané oči, vytáhne jeden předmět z pytlíku a hádá, o co se jedná. Případně řekneme, co má hráč vytáhnout a musí konkrétní předmět poznat po hmatu.

Věci v pytlíku

Můžete hrát také PEXESO. Stačí dát do pytlíku dvojice stejných předmětů nebo zvolit nějaký ZNAK, který bude spojovat různé předměty (např. STEJNÁ BARVA).

Věci v pytlíku

Aktivita se dá využít i pro hry na ROZVOJ ŘEČI. Třeba HMATOVÉ HÁDANKY. Dítěti popíšeme některý z předmětů v pytlíku a jeho úkolem je uhádnout, o co se jedná a vytáhnout to po hmatu. Druhá varianta hry je opačná: Předmět nejdříve vytáhne, poté ho popíšeme a druhý hráč hádá, o co se jedná.

Věci v pytlíku

Další hrou na rozvoj řeči je VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHU. Hráči jeden po druhém vytahují jeden předmět za druhým a každý z nich vypráví část příběhu podle své fantazie, do kterého zakomponuje daný předmět. Místo příběhu mohou hráči vytvořit i BÁSNIČKU. Pokud se vám v pytlíku sejdou vhodné předměty (což můžete na začátku ovlivnit), můžete si s jejich pomocí převyprávět i známou POHÁDKU. Nám to zrovna vyšlo na pohádku O BUDULÍNKOVI. 🙂

Věci v pytlíku

Při popisu věcí si můžete s dětmi také procvičovat různé pojmy, např.ty, které označují vlastnosti předmětů a můžete třeba hledat PROTIKLADY (např.Co je měkké/tvrdé, malé/velké, bílé/černé…).

Věci v pytlíku

Můžete si také zahrát hry na PAMĚŤ. Hráč má za úkol osahat si předměty v pytlíku a následně vyjmenovat ty, které si zapamatoval. Jednodušší varianta je, že několik předmětů vytáhneme a hráči si je prohlédnou a po chvíli je zakryjeme a hráči je vyjmenovávají.

Věci v pytlíku

Jako další aktivity, k nimž můžete VĚCI V PYTLÍKU využít, nás napadly tyto: PŘINÉST VĚC STEJNÉ BARVY z místnosti, PŘIŘAZOVAT PŘEDMĚTY z pytlíku k jejich NÁZVŮM na papíře, případně obkreslovat jejich OBRYSY nebo si s předměty zahrát DIVADLO.

Věci v pytlíku

VĚCI V PYTLÍKU poskytují mnoho možností, jak si s nimi hrát. Výběrem předmětů můžete ovlivnit ráz aktivit. Obsah pytlíku můžete také jednoduše obměňovat. Místo předmětů do něj můžete vložit také různé obrázky či kartičky (pexeso/fotky členů rodiny či kartičky s úkoly). Dají se vytvořit i „tématické“ pytlíky, do nichž dáte předměty, týkající se konkrétní oblasti a navázat pak aktivitami. Záleží na vaší kreativitě a konkrétních potřebách.

Věci v pytlíku

Příjemnou zábavu. 🙂