Planeta hudba

Dlouho jsem přemýšlela, jak Martínkovi přiblížit základní informace z hudební nauky. Sama si z dětství pamatuju, jak nás nauka nebavila. Proto jsem moc ráda, že jsem u nakladatelství Bärenreiter Praha narazila na vzdělávací koncept PLANETA HUDBA, který vám chci představit a také doporučit.

Planeta hudba

Vzdělávací koncept PLANETA HUDBA zahrnuje:

  • Výukové listy pro učitele
  • Pracovní sešit pro děti
  • Provázkovník

Komu jsou materiály určené:

Materiály jsou určeny dětem v přípravných hodinách hudební výchovy v ZUŠ a do hodin hudební výchovy v 1. třídě ZŠ.

Výukové listy pro učitele

Výukové listy pro učitele jsou metodikou pro vedení jednotlivých hodin hudební nauky / výchovy.

Výukové listy pro učitele

Jedná se o samostatné listy z pevného papíru, které jsou uloženy ve složce. Pedagog (rodič) si vždy vytáhne jen ten list, který zrovna potřebuje.

Výukový koncept Planeta hudby zpracovává 13 témat hudební nauky (zvuky, tóny, hudební nástroje, notová osnova, délky not, aj. ). Ke každému tématu je zde jeden list. Několik dalších listů se věnuje lidovým písním pro jednotlivá roční období. Součástí jsou také listy s kartičkami, které se nastrihají a slouží jako pomůcky k výuce.

Výukové listy pro učitele

Pracovní sešit pro děti

Výše zmíněná témata jsou obsažena také v pracovním sešitě pro děti. Tento sešit je celobarevný s autorskými ilustracemi.

Pracovní sešit pro děti

Pracovní sešit neobsahuje žádný text ani zadání úkolu. Je to pro to, že děti, které s ním mají pracovat ještě ve většině případů neumějí číst. Zadání všech úkolů jsou uvedena na příslušných výukových listech pro pedagogy.

Pracovní sešit pro děti

Provázkovník

Třetí pomůckou, která celý koncept doplňuje je hra Provázkovník.

Provázkovník

Provázkovník je vhodnou pomůckou k opakování učiva formou hry. Na každé stránce tohoto vějíře je jeden úkol. Děti mají za úkol vést provázek tak, aby vedl od zadání ke správné odpovědi. Na zadní straně každého úkolu je naznačeno, kudy má provázek vést. Děti si tak jednoduše ověří, zda odpověděly správně.

Provázkovník

Nahrávky písní

Autorská materiálů, Helena Velická, kromě zmíněných materiálů složila také písně ke každému tématu. Nahrávky těchto písní jsou volně k dispozici zde. Stačí srolovat na stránce dolů.

Nahrávky písní

Naše zkušenosti 

Dětem jsem představila vybraná témata. Největší úspěch u obou mají výše zmíněné písně. Mají velice chytlavé melodie a texty. Děti si je často vyžádají k poslechu a rády je zpívají. Mně se velmi líbí, že se takto vlastně nevědomě učí. Pro mě je Planeta hudba skvělá pomůcka, díky které jsem našla přehledně a srozumitelně zpracovaná základní témata hudební nauky. Využívám ji tak, že posloucháme písničku a já u ní dětem na papír píšu a kreslím to, o čem se v ní zpívá (noty různých délek, notovou osnovu, apod.). Také jsme zkoušeli úkoly z pracovního sešitu a samozřejmě Provázkovník. Na ten ještě více dojde řada, až bude mít Martínek ty informace více zafixované a bude je tímto způsobem opakovat.

Planeta hudba

Je vidět, že autorka konceptu je opravdu zkušená. Materiály jsou velmi praktické a přizpůsobené dětem tak, aby si díky nim odnesly všechny potřebné informace a aby je získaly hravou a zábavnou formou.

Za nás Planetu hudbu můžeme jedině doporučit. Něco takového opravdu na trhu chybělo a věřím, že materiály ocení učitelé i rodiče, kteří vzdělávají začínající hudebníky.