Kreativní hra Picasso

Dnes bych vám chtěla představit skvělou stolní hru PICASSO od společnosti Efko. Hra je určena pro děti od 8 let, ale zabaví se u ní celá rodina. 🙂 Hráči si u ní procvičí fantazii, představivost, prostorové vidění, ale také jemnou motoriku, či logické myšlení.

Efko: Picasso

Podstata hry spočívá v tvorbě obrázků z geometrických tvarů, dřívek a provázku. Takto vytvořené předměty se podobají dílům Pabla Piccasa, odtud název Picasso.

Efko: Picasso

Kromě „malířského plátna“ v podobě černé kartonové destičky s rámem a pomůcek k tvorbě obrázků v krabici najdete i obrázkové kartičky, které hráčům slouží jako předlohy pro tvoření.

Efko: Picasso

Pravidla hry:

Hráči si rozdají karty a položí je obrázkem dolů. Počet karet se odvíjí od počtu kol, na kterém se hráči domluví. První z nich otočí jednu ze svých karet tak, aby ji ostatní neviděli a začne z provázku, dřívek a geometrických tvarů tvořit stejný předmět jako je na kartě. Ostatní hádají, o jaký předmět se jedná.

Efko: Picasso

Při hře se sbírají body. Za správnou odpověď získává protihráč kartu s daným obrázkem ohodnocenou 5 body. Stavitel získává body za tvorbu obrázku. Čím méně pomůcek je použito, tím více bodů. Hra končí, když se vyčerpají všechny rozdané karty. Vyhrává ten, kdo nasbíral největší počet bodů.

Efko: Picasso

Na hře se nám líbí, že při ní hráči zapojí nejen kreativitu, ale i logické myšlení a představivost. Při tvoření z přiložených pomůcek se projeví rozdíly v myšlení jednotlivých hráčů a ti se díky tomu mohou lépe poznat a třeba se svými odlišnostmi i vzájemně obohatit a lépe si porozumět i v jiných oblastech, např.v komunikaci. Tento „vedlejší efekt“ hry nám přijde moc důležitý, zvlášť, když spolu hrají členové rodiny nebo jednoho kolektivu.

Efko: Picasso

Hra je variabilní. Můžete ji využít i k dalším aktivitám. Níže proto uvádíme naše tipy na její obměny.

Efko: Picasso

TŘÍDĚNÍ KARET

S menšími dětmi můžete zkusit třídění karet dle různých parametrů (barva předmětu, apod).

Efko: Picasso

FANTAZIE

Obrázky můžete skládat nejen dle předloh, ale i podle vlastní fantazie.

Efko: Picasso

NOVÉ PŘEDLOHY

Jako podklad pro tvorbu si můžete zvolit i reálné věci z okolí.

Efko: Picasso

PICASSO V PŘÍRODĚ

Na výlet do přírody si můžete sbalit několik karet a pokusit se dané obrázky vytvořit z přírodních materiálů (klacíky, listy, kamínky…).

Efko: Picasso

KOMUNIKACE

Obrázkové karty jsou také ideální pro různé komunikační hry. Můžete je využít třeba k vyprávění příběhů, či jako podklad pro tematické povídání.

Efko: Picasso

SEZNAMOVACÍ HRY

Hra se hodí i do kolektivů dětí a mládeže. Můžete ji použít třeba k seznamovacím hrám. Každý si vezme jednu kartu a na základě obrázku poví něco o sobě (proč si obrázek vybral, jaký má vztah k danému předmětu/místu, ….).

Efko: Picasso

SOCHY

Kromě tvoření obrázků z přiložených pomůcek či přírodního materiálu můžete v kolektivu dětí zkusit i náročnější variantu. Děti se rozdělí do skupin a každá ze svých členů vytvoří sousoší, které bude připomínat předmět na kartě.

Efko: Picasso

Na hře PICASSO od společnosti Efko oceňujeme nápad i provedení. Líbí se nám variabilita hry, díky níž ji můžete využít, jak doma, v malém počtu hráčů, tak i ve větší skupině. Určitě doporučujeme. 🙂