Časopis BEN JÁ MÍNA

Dnes vám chci představit časopis BEN JÁ MÍNA. Vydává ho Junák – Český skaut pro skautské „benjamínky“, ale využití najde u všech dětí od 4 do 7 let. Pojďte do časopisu, který je určen pro společně strávený čas dětí a dospělých, nahlédnout.

Časopis BEN JÁ MÍNA

Časopis BEN JÁ MÍNA vychází 5krát ročně.  Každé číslo je zaměřeno na konkrétní téma, kterému se věnuje v jednotlivých rubrikách. Formát časopisu je A4, rozsah 20 stran + dvojstrana s vystřihovánkou.

Časopis BEN JÁ MÍNA

Časopis zdobí autorské ilustrace a je téměř bez reklam.

Časopis BEN JÁ MÍNA

Úvodní rubrika má název Příběh. Hlavní hrdinové časopisu, skauti BEN, MÍNA s ostatními dětmi ze skautské družiny a s vedoucí Jankou v úvodním komiksovém příběhu nastíní téma celého čísla.

Časopis BEN JÁ MÍNA

Na další stránce je vždy prostor k tomu, aby se děti do daného tématu samy zapojily a aby ho uchopily i ve vztahu k sobě samým. K tomu je vede úkol k zamyšlení.

Časopis BEN JÁ MÍNA

Druhá rubrika se věnuje Přírodě. Děti se podívají do různých částí světa a dočtou se o tamější přírodě, které souvisejí s tématem časopisu.

Časopis BEN JÁ MÍNA

Krátké výstižné texty jsou prokládány ÚKOLY pro jednotlivce i skupiny a NÁPADY NA TEMATICKÉ AKTIVITY.

Časopis BEN JÁ MÍNA

Třetí část časopisu zaujme všechny zájemce o POKUSY. K jejich realizaci využijete běžně dostupné suroviny.

Časopis BEN JÁ MÍNA

Další rubrika přináší nápady na TVOŘENÍ.

Časopis BEN JÁ MÍNA

Uprostřed časopisu je dvojstrana z pevnějšího papíru s VYSTŘIHOVÁNKOU. Moc povedené je například PEXESO na téma POVOLÁNÍ.

Časopis BEN JÁ MÍNA

Rubrika Kuchařka čtenářům nabízí RECEPT. Také jídla jsou vybírána tak, aby zapadala do tématu.

Časopis BEN JÁ MÍNA

Témata jsou v časopise představována z různých úhlů pohledu, a tak nechybí ani HUDEBNĚ DRAMATICKÁ rubrika.

Časopis BEN JÁ MÍNA

Sedmá rubrika má název MÍSTO, KDE ŽIJEME. Děti si téma časopisu mohou spojit i s nějakým místem ve svém okolí. Časopis je inspiruje k tomu, čeho si všímat kolem sebe a odpoví na různé otázky.

Časopis BEN JÁ MÍNA

Prubrikou je FOTOPŘEDSTAVOVAČKA. V té je vždy představena jedna skautská družina a její činnost.

Časopis BEN JÁ MÍNA

Následuje PRACOVNÍ LIST.

Časopis BEN JÁ MÍNA

Zadní obálka časopisu je věnována STOLNÍ HŘE.

Časopis BEN JÁ MÍNA

Na časopisu BEN JÁ MÍNA se nám líbí komplexnost zpracování témat. Informace jsou přitom podány srozumitelně a sdělení je přizpůsobeno věkové kategorii cílové skupiny (předškolní děti).

Časopis BEN JÁ MÍNA

Autoři mysleli i na různé detaily a přizpůsobily předškolním dětem například ČÍSLOVÁNÍ STRÁNEK. Kromě samotné číslice jsou zde i puntíky, které si děti mohou spočítat.

Časopis BEN JÁ MÍNA

Oceňujeme také to, že je časopis vytvořen ke SPOLUPRÁCI dítěte a dospělé osoby (rodiče, vedoucího, učitele). Ke každému tištěnému časopisu vychází i METODIKA pro dospělého, v níž jsou uvedeny pokyny pro práci s časopisem, tipy na další aktivity a další podněty pro práci s časopisem. Rodič nebo pedagog tak má připravený podklad pro přímou práci s dětmi. Metodiky ke všem číslům si můžete stáhnout zde. Od září 2020 je součástí každého čísla i tištěná metodika.

Metodika k časopisu BEN JÁ MÍNA

BEN JÁ MÍNA děti učí dívat se kolem sebe. Dává jim možnost nahlédnout ve spolupráci s dospělými nahlédnout „pod povrch“ a pochopit fungování světa kolem nás „zevnitř“ a v souvislostech.

Časopis BEN JÁ MÍNA

Časopis BEN JÁ MÍNA, který vydává Junák – Český Skaut, doporučujeme pro práci s dětmi doma i v zájmových a vzdělávacích zařízeních. Předplatné i starší čísla si můžete objednat zde.