Pravidla soutěží na Facebooku

Pravidla soutěží na https://www.facebook.com/tvorimeprodeti/
Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „Soutěžící“). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat. Soutěž probíhá v období uvedeném v soutěžním příspěvku.
Platná účast v soutěži:
Podmínkou účasti v soutěži je vlastní platný Facebookový profil.
Pro účast v soutěži je potřeba odpovědět na otázku uvedenou v soutěžním příspěvku na stránce www.facebook.com/tvorimeprodeti/.
Platnou odpovědí se rozumí komentář u příspěvku věnovanému soutěži.
Výherce bude vybrán náhodným losováním z platných odpovědí v případě, že není v příspěvku uveden jiný způsob. Jako neplatné odpovědi budou vyhodnoceny odpovědi obsahující vulgární výrazy a odpovědi znevažující kohokoli z důvodu rasy, náboženství či víry, pohlaví, sexuální orientace, národnostní a etnické příslušnosti či jiné odlišnosti. Každý soutěžící má právo soutěžit pouze jedenkrát v každé soutěži. Další odpovědi od soutěžícího nezvyšují šanci na výhru, pro potřeby losování bude využita jen jedna odpověď.
V případě důvodného podezření z podvodného jednání, například za pomocí falešných profilů, bude dotyčný na konci soutěže vyřazen bez možnosti odvolání.
Výhra je specifikovaná v soutěžním příspěvku pod označením. Výherce bude s výhrou vyrozuměn označením v komentáři pod soutěžním příspěvkem a vyzván k zaslání kontaktních údajů. V případě, že výherce nebude reagovat do 3 kalendářních dnů a neposkytne organizátorovi kontaktní údaje pro doručení výhry, proběhne losování znovu a bude vylosován jiný výherce. Výhra není právně vymahatelná.  
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, délku trvání, jakož i na zrušení soutěže jednostranně a z jakéhokoliv důvodu.
Tato pravidla platí pro všechny soutěže uveřejněné na www.facebook.com/tvorimeprodeti/, pokud není uvedeno jinak.