Veliké sčítání zvířat

Dva vědci – dokror T. Axonomie a doktorka E. Kologie, se vydali na cestu kolem světa, aby spočítali zvířata všech živočišných druhů, které se na Zemi vyskytují. Jejich poznámky však zničí bouře, a tak je potřeba zvířata spočítat znovu…

Veliké sčítání zvířat

Kniha VELIKÉ SČÍTÁNÍ ZVÍŘAT z Mladé fronty je velkoformátová obrázková knížka, která děti seznámí s mnoha druhy zvířat z celého světa. Na každé dvojstranně knihy vás čeká jedno prostředí (od tropického pralesa po Arktidu) a jeho typičtí zvířecí obyvatelé.

Veliké sčítání zvířat

Úkolem čtenáře je najít v množství zvířat vybrané jedince a spočítat je. Že to není tak úplně jednoduché, se můžete přesvědčit v ukázkách.

Veliké sčítání zvířat

Kromě počítání jednotlivých druhů zvířat mají čtenáři za úkol najít v knize i zástupce nejohroženějších zvířat na Zemi.

Veliké sčítání zvířat

Kromě počtů si děti procvičí zrak, pozornost a všímavost. 🙂 Počty zvířat se zapisují do tabulky a na konci knihy si můžete zkontrolovat, jestli jste byli ve sčítání úspěšní. 🙂

Veliké sčítání zvířat

Kniha malé i velké čtenáře seznamuje se stovkami druhů zvířat, které obývají naši planetu. Najdete v nich živočichy suchozemské, i ty, které žijí hluboko pod hladinou moře.

Veliké sčítání zvířat

Kromě jejich počítání můžete s dětmi využít knihu i pro další aktivity. Můžete zjišťovat podrobnější informace o vybraných druzích zvířat i o lokalitě, kde žijí. Můžete si na mapě vyhledat jednotlivé oblasti, kde se zvířata vyskytují. Udělat si seznam ohrožených druhů zvířat a zjistit, jestli se dá udělat něco pro jejich záchranu. Kniha přímo vybízí k dalšímu zkoumání sveta zvířat i jednotlivých koutů naší planety. Určitě doporučujeme. 🙂