Rok v přírodě: Zvířata a rostliny od jara do zimy

Dnes bychom se chtěli zastavit nad knihou Rok v přírodě, která je určena dětem mladšího školního věku. Vydalo ji nakladatelství Pikola v roce 2018. Kniha postupně čtenáře provádí děním v přírodě v průběhu celého roku. Tvoří ji čtyři kapitoly. Každá z nich se věnuje jednomu ročnímu období.

Rok v přírodě

Kromě zajímavostí o rostlinách i zvířatech kniha už na prvni pohled zaujme svými ilustracemi, které jsou specifické tím, že k jejich vytvoření autorka knihy, Helen Ahpornsiri, nepoužila žádnou barvu. Všechny vznikly vytvořením koláží z rostlin, které tato umělkyně sama nasušila. Tento unikátní a nádherný způsob tvorby obrazů dělá z knihy opravdu umělecké dílo. Koláže poskládané z částí rostlin jsou úžasné a rádi se k nim budete znovu a znovu vracet a pokaždé vás zaujmou nějakým novým detailem, kterého jste si předtím nevšimli.

Pojďme do knihy Rok v přírodě nahlédnout.

Z první a druhé kapitoly (Jaro a Léto) jsme vybrali stránky o životě kolem vody. Je až neuvěřitelné, jak reálně a detailně je možné vytvořit koláže z nasušených částí rostlin.

Rok v přírodě

Autorka pro vytvoření koláží použila všechny části rostlin, od semen po okvětní lístky. Při tvorbě obrazů využívala rostliny v takové podobě, ve které je skutečně v daném ročním období v přírodě najdeme.

Rok v přírodě

V kapitole Podzim se tématicky dočtete o houbách.

Rok v přírodě

Zimní příroda je typická opadaným listím ze stromů. V knize se také dozvíte, že mezi listnatými a jehličnatými stromy ve skutečnosti není až takový rozdíl.

Rok v přírodě

Zde si můžete stáhnout pracovní list ke knize.

Tolik dnešní nahlédnutí do knihy Rok v přírodě. Věřím, že vás nadchne stejně jako nás. 🙂