O kouzelném semínku

V nakladatelství Portál jsem objevila knížku O kouzelném semínku. Tato knížka nese podtitul Rozvíjíme dětskou fantazii. Autorka říká, že rozvíjet dětskou fantazii je snadné, stačí položit správnou otázku. Pojďte se podívat na koncept této unikátní knížky, která má moc nechat vás nahlédnout do světa dětské fantazie.

O kouzelném semínku

Knížka předkládá čtenářům a jejich dospělým 26 základních otázek, které vedou k nastartování fantazie a tvůrčího myšlení. Každá z hlavních otázek je doplněna ještě čtyřmi podrobnějšími dotazy a také čtyřmi obrázky, které dětem pomohou rozvinout představivost.

O kouzelném semínku

Cílem knihy je pomoci dětem vymyslet vlastní příběh. Mohou do něj využít všechna zmíněná témata nebo jen některá. Dá se pracovat také jen s jedním z nich.

O kouzelném semínku

Ukázka (otázka 11):

Hlavní otázka:

JAKOU SKŘÍŇ BYCH OTEVŘEL?

Doplňující otázky:

Proč je asi zavřená? 

Proč bych měl být při otevírání opatrný?

Jak dlouho už ji nikdo neotevřel?

Co se v ní asi ukrývá?

O kouzelném semínku

S knihou můžete pracovat více způsoby. Kromě vymýšlení příběhů mohou děti daně téma zpracovat také výtvarně. Využít můžete jakékoliv techniky. Záleží na věku a zkušenostech dětí.

O kouzelném semínku

Když jsem knížku procházela se svými dětmi, uvědomila jsem si, jaký je to dar, že mě pouští do svého vnitřního světa a jak moc obohacující je do tohoto světa nahlédnout.

O kouzelném semínku

Knížka se může stát pěkným průvodcem při společně stráveném času rodičů a dětí, ale je možné ji využít i v institucích pro aktivity k rozvoji obrazotvornosti, fantazie a tvůrčího myšlení.

Doporučujeme.