Logopedické hádanky

Dnes vám chci představit dvojici knih z nakladatelství Portál, které nesou název Logopedické hádanky. Jedná se o knížky, ve kterých děti plní jednoduché úkoly a přitom si „nenápadně“ procvičují výslovnosti další dovednosti.

Logopedické hádanky

V prvním dílu mají děti za úkol doplnit slova do krátkých básniček. Správnou odpověď vybírají z obrázků na protější straně.

Logopedické hádanky

Každá básnička se zaměřuje na určité souhlásky, které děti procvičují. Rozvíjí zároveň logické myšlení a učí se porozumění textu.

Logopedické hádanky

 

Logopedické hádanky 2

Druhý díl také obsahuje krátké verše. Děti chybějící slova hledají v bludišti. Od příslušného místa v básničce vede klikatá čára k obrázku na druhé polovině dvojstrany.

Logopedické hádanky 2

Autorkami knih jsou zkušené logopedky. Hravé básničky mohou děti vhodně motivovat k procvičování výslovnosti. Díky těmto knížkám se děti učí zábavně a s radostí.

Logopedické hádanky 2

Knížky můžeme doporučit k procvičování doma, ale určitě udělají službu i logopedům přímo v ambulanci.