Kolik smyslů máš? Encyklopedie lidských a zvířecích smyslů

  • Cathy Evans je anglická spisovatelka a veterinářka. 
  • V době on-line výuky napsala knihu Kolik smyslů máš?
  • Přečtěte si recenzi.

Encyklopedie Kolik smyslů máš? v češtině vyšla v nakladatelství Portál a je určena dětem od 6 let. V knížce autorka vysvětluje, jak fungují jednotlivé smysly. V každé kapitole je popsán jeden lidský smysl a je v ní také vždy uvedeno, jak daný smysl funguje u zvířat.

Kromě sluchu, zraku, čichu, hmatu a chuti se čtenáři dočtou také o propriocepci (poloze v prostoru) a vestibulárním aparátu. V poslední kapitole se autorka zabývá dalšími smysly, které v současnosti věda o smyslech zkoumá. Mezi ně můžeme zařadit například interocepci – tedy systém smyslových nervových buněk, který předává našemu mozku informace o tom, jak se naše tělo cítí uvnitř.

Přečtěte si recenze na další dětské knihy.

Knížka je napsaná srozumitelně a poutavě, autorka má dar popsat i složitější jevy a procesy jednoduše. Srovnání smyslového vnímání u člověka a u zvířat je velmi zajímavé.

Vybíráme několik zajímavých informací:

„Jestřábi dokážou rozeznat hraboše ze vzdálenosti 3 kilometrů.“

„Čichové neurony se každých 4-8 týdnů kompletně obnoví, takže jsou stále čerstvé a v pohotovosti.“

„Kočka má dokonale vyladěný vestibulární systém. Je mistrem rovnováhy.“

Knížku Kolik smyslů máš? můžeme doporučit všem zvídavým školákům i jejich rodičům. Obsahuje velké množství zajímavých informací a také výzvy, na kterých si můžeme fungování našich smyslů vyzkoušet.

Nalákala vás tato nová encyklopedie?