Každý (se) počítá

Dnes bych vám chtěla představit jedinečnou knihu z nakladatelství Portál, která se jmenuje KAŽDÝ (SE) POČÍTÁ. Jedná se o velkoformátovou knížku, která malé i velké čtenáře vede k přemýšlení nad mnoha oblastmi lidského života a nevynechává ani otázky po jeho smyslu. Pojďte se podívat dovnitř.

Každý (se) počítá

Obsah knihy

Na každé straně najdete barevné obrázky lidí různého věku, pohlaví, národnosti. Tito lidé jsou v různých životních situacích. Místo, na kterém se lidé nacházejí, je zobrazeno obrysy modré barvy.

Každý (se) počítá

Na první stránce není žádný člověk. Na druhé je jedna osoba a s každou další stránkou postupně lidé přibývají. Počet osob na dané stránce je vždy uveden v dolním rohu. Úplně na konci je nakresleno 1000 osob. Poslední stránka zobrazuje planetu Zemi a je zde uveden počet jejích obyvatel (necelých 8 miliard).

Každý (se) počítá

Každý (se) počítá

Na jednotlivých stránkách knihy je uveden krátký popis toho, co se děje na obrázku a také několik otázek, na které můžete v obrázcích hledat odpovědi.

Každý (se) počítá

Otázky jsou vytvořené tak, aby otevíraly diskuzi nad různými tématy. Příběhy zmíněných postav můžete sledovat nejen na dané stránce, ale i v rámci celé knihy.

Každý (se) počítá

V závěru najdete hledací aktivitu. Na dvojstraně jsou detaily z celé knihy a opět otázky. Odpovědi tedy hledáte na všech stránkách. Některá tajemství můžete odhalit pod QR kódem na konci.

Každý (se) počítá

Každý (se) počítá

Poselství knihy

Kniha KAŽDÝ (SE) POČÍTÁ je určena dětem od 5 do 10 let. Jak jsem psala výše, knížka otevírá mnoho otázek, na které nutně nemusí existovat jednoznačná odpověď. Jde především o diskuzi a přemýšlení. Proto je dobré, aby děti knihu procházely s dospělým a společně témata probírali. Osobně vnímám poselství této knížky v uvědomění si jedinečnosti života každého z nás. Každý na této planetě prožívá svůj originální životní příběh. To, čím se lišíme, nemusí nutně být překážkou, ale může nám to naopak pomoci ke vzájemnému respektu a obohacení se. Zároveň nás kniha vede k zamyšlení se nad cílem našeho života a nad tím, kam směřujeme.