Jak se žilo v dávných dobách

Dnešní knižní tip je z nakladatelství Pikola a potěší všechny malé zájemce o historii. Kniha JAK SE ŽILO V DÁVNÝCH DOBÁCH děti seznámí s devíti civilizacemi starověku a raného středověku. Pojďte se podívat dovnitř.

Jak se žilo v dávných dobách

Knížka je určena dětem mladšího školního věku. Malí zájemci o historii se seznámí s devíti vrstevníky, kteří žili před mnoha lety. Tyto děti starověku a raného středověku jim představí svůj každodenní život. Kromě toho s nimi čtenáři zažijí i všelijaká dobrodružství, která už by dnes jinak prožít nemohly.

Jak se žilo v dávných dobách

Příběhy začínají v neolitu a paleolitu a končí v době Vikingů. Pro orientaci v různých historických obdobích slouží časová osa v úvodu knížky.

Jak se žilo v dávných dobách

Jak se žilo v dávných dobách

V úvodu každé kapitoly je uvedeno časové období a místo, kde národ žil. Dětský průvodce zde také krátce představuje sebe a svou rodinu.

Jak se žilo v dávných dobách

Na dalších stránkách kapitoly se děti seznámí s typickými stavbami dané doby, s významnými objevy a vynálezy a kulturními zvyklostmi daného národa.

Jak se žilo v dávných dobách

Jak se žilo v dávných dobách

Pro děti jsou informace čtivé, srozumitelné a dobře představitelné. Část textu je věnována každodennímu životu – tomu, čím se lidé tehdy živili, kde bydleli a jak byl organizován rodinný život.

Jak se žilo v dávných dobách

Nechybí informace o panovnících a vztahu obyčejných lidí vůči nim. Děti navštíví také slavnosti, hostiny a různé obřady.

To vše čtenářům pomůže udělat si o daném historickém období a životě tehdejších lidí konkrétní představu.

Jak se žilo v dávných dobách

Na knížce se nám líbí, že je přehledná, hezky graficky zpracovaná, čtivá a přináší množství zajímavostí i historických faktů.

Doporučujeme ji všem dětem mladšího školního věku. Využitelná je pro čtení doma, ale i jako doplňující materiál do výuky.