Hádanky pro předškoláky

Knížka HÁDANKY PRO PŘEDŠKOLÁKY od 5 do 6 let přijde vhod rodičům předškolních dětí i pedagogům v mateřských školách. Kniha vyšla v nakladatelství Svojtka. Jedná se o sborník úloh pro děti v předškolním roce, díky němuž si procvičí znalosti z několika oblastí.

Hádanky pro předškoláky od 5-6 let

Jednotlivé úkoly jsou v knize rozděleny do kapitol, kterých se týkají (matematika, rozvoj řeči, myšlení a další).

Hádanky pro předškoláky od 5-6 let

Na okraji stránky je zvýrazněna daná kapitola.

Hádanky pro předškoláky od 5-6 let

V závěru každého oddílu je shrnutí pro rodiče či pedagogy, ve kterém je napsáno, co z dané oblasti by mělo dítě umět.

Hádanky pro děti předškoláky od 5-6 let

Děti si díky knize procvičí logické uvažování, grafomotoriku, slovní zásobu a další dovednosti.

Hádanky pro předškoláky od 5-6 let

Na konci knihy je tabulka, do které si může rodič nebo učitel dělat záznamy o splněných úkolech a podle výsledků se u dítěte zaměřit na oblasti, které je potřeba víc procvičovat.

Hádanky pro předškoláky od 5-6 let

Knížku HÁDANKY PRO PŘEDŠKOLÁKY od 5 do 6 let doporučujeme na procvičování doma i do školky. Jednotlivé pracovní listy můžete nakopírovat i pro větší skupinu dětí a pracovat všichni společně.

Hádanky pro předškoláky od 5 -6 let

Pokud vás kniha zaujala a máte mladší děti, můžete využít další díly knihy. Zde si najdete knihu pro děti od 3 do 4 let. Tady jsou hádanky určené dětem od 4 do 5 let.