Barevné klávesy: Zpěvník pro mírně pokročilé

Vzdělávací koncept Barevné klávesy, za kterým stojí Štěpánka Cimlová jsem vám představovala před nedávnem v rámci recenze Školy hry na klavír. Pokud už základy máte, můžete využít Zpěvník pro mírně pokročilé, který zmíněnou učebnici doplňuje.

Zpěvník pro mírně pokročilé

Na začátku zpěvníku je krátký úvod, který muzikanty povzbuzuje, aby se nebáli not. Druhá kapitola se věnuje barevnému značení not.

Ve třetí kapitole je popsána notová osnova, anatomie noty, basový a houslový klíč a informace k rytmu. Čtvrtá kapitola popisuje akordy.

Zpěvník pro mírně pokročilé

Pátá kapitola se věnuje doprovodům. Autorka uvádí jednoduché doprovody pro sklady na 2 a na 4 doby a také doprovod ke skladbám na 3 doby. Všechny varianty obsahují také praktické ukázky na kontlkrétních skladbách.

Zpěvník pro mírně pokročilé

Šestá kapitola vysvětluje předznamenání tónin. Opět na konkrétních skladbách. Sedmá kapitola se věnuje pedálu. Osmá kapitola má název Střídačka a vysvětluje doprovod skladeb střídáním 1.,3. a 5. tónu stupnice.

Zpěvník pro mírně pokročilé

Devátá kapitola se věnuje rozkladu akordů, které se často využívají při doprovodu skladeb. Desátá kapitola představuje synkopické doprovody.

Jedenáctá kapitola vysvětluje obraty akordů. Ve dvanácté jsou uvedeny doprovody pro obě ruce.

13. kapitola uvádí několik slavných hitů klasické hudby a poslední 14. kapitola zmiňuje časté akordové postupy.

Naše děti k tomuto zpěvníku ještě nedorostly (zatím jsme u prvního dílu), ale jako hudebník oceňuji jeho přehlednost, komplexnost a srozumitenost. Autorka dokázala jednoduše a názorně vysvětlit základy hudební teorie. Zpěvník je orientován především na praxi a všechny zmíněné postupy si mohou hudebníci rovnou přehrát.

Doporučujeme pro děti i dospělé.