Atlas vyhubených živočichů

Třetí knihou, která k nám dorazila v krabici z KNIHOZEMĚ, je nádherná publikace ATLAS VYHUBENÝCH ŽIVOČICHŮ. Jsem ráda, že se toto těžké téma podařilo takovým způsobem zpracovat. Kniha je opravdu unikát, který si zaslouží naši pozornost.

Atlas vyhubených živočichů

Díky knize se můžeme seznámit se zvířaty, která obývala naši planetu a o která jsme zásahem zvenčí přišli.

Atlas vyhubených živočichů

Hodnota knihy spočívá v informacích o jednotlivých zvířatech a také v jejich věrném vyobrazení. Ilustrace jsou opravdu velmi působivé.

Atlas vyhubených živočichů

O každém zvířeti zjistíte, jak vypadalo, jakou mělo úlohu v ekosystému,kde žilo a kdy bylo vyhubeno.

Atlas vyhubených živočichů

Dočtete se také, proč bylo vyhubeno a o lidech, kteří to zapříčinili.

Atlas vyhubených živočichů

Určitě tuto knihu, která mapuje smutné dějiny některých živočišných druhů, doporučujeme do každé rodinné knihovny. Obohatí děti i dospělé a může otevřít diskuzi na důležitá témata, týkající se ochrany přírody.