Stavitelé z říše zvířat: kamínková hra

Dnešní KNIHOHRÁTKY vycházejí z knížky STAVITELÉ Z ŘÍŠE ZVÍŘAT. Autorka k jednotlivým typům zvířecích příbytků nakreslila značky na kamínky. Tyto značky se pak objevují i na dalších stránkách knížky a pomáhají k rychlé orientaci. My jsme si na kamínky tyto značky překreslili a vytvořili hru, ve které děti přiřazují symbol ke konkrétnímu obrázku.

Stavitelé z říše zvířat

Postup:
  1. Vybrala jsem z knihy různé typy zvířecích obydlí. Obrázky jsem si vyfotila, upravila a vytiskla.

Kamínková hra

2. Na kamínky jsem podle vzoru v knížce nakreslila symboly míst, kde se obydlí nachází (nad zemí, pod zemí, na vodě, ve vzduchu, …).

Stavitelé z říše zvířat

Kamínková hra

 Cíl hry

Úkolem dětí je URČIT typ obydlí na obrázku a PŘIŘADIT k němu kamínek s odpovídajícím symbolem.

Kamínková hra

Kamínková hra

Pokud si děti nejsou typem obydlí jisté, mohou se podívat do knížky nebo si tam mohou zkontrolovat, zda určily typ obydlí správně.

Kamínková hra

Recenzi knihy STAVITELÉ Z ŘÍŠE ZVÍŘAT najdete v tomto článku.

Příjemnou zábavu při tvoření a hraní. 🙂