Orientace v čase: dny v týdnu

Kolem čtvrtého roku se děti začínají ORIENTOVAT V ČASE. Základem je pochopení pojmů: VČERA, DNES, ZÍTRA. Poté pokračují v poznávání jednotlivých DNŮ V TÝDNU.

U nás doma je toto právě aktuální, a tak jsem synovi vytvořila jednoduchou tabulku, která mu v této dovednosti pomohla. Za pár týdnů umí pojmenovat dny v týdnu, ví, který je aktuálně den, který byl včera a co bude zítra nebo pozítří. Tabulku máme vytištěnou na nástěnce a každý den POSOUVÁME ŠPENDLÍK do příslušného okénka.

Tabulky pro orientaci v čase

Ráda vám dávám materiál k dispozici. Třeba pomůže i vašim dětem. 🙂

Vytvořila jsem 3 typy tabulek:

1. VČERA, DNES, ZÍTRA

Tato tabulka obsahuje tři symboly, které znázorňují základní pojmy (dnes = kolečko, včera = šipka doleva neboli zpět, zítra = šipka doprava neboli dopředu).

2. ČÍSELNÁ TABULKA

Názvy dnů jsem označila čísly 1-7. Je určena dětem, které čísla znají a orientují se v nich. Pokud si děti ještě nejsou čísly jisté, dala bych si pozor, aby se jim označení dnů v týdnu nepletlo s označením měsíců a dnů v měsíci, pokud se zároveň (jako my) učí orientovat i v kalendářním roce.

3. TABULKA SE SYMBOLY

Pro děti, které ještě čísla nepoznají, jsem připravila tabulku se symboly. Každému dni jsem přiřadila jeden symbol (geometrický tvar).

Legenda k symbolům:

  1. Pondělí = 1.den v týdnu = 1 obdélník
  2. Úterý = 2. den v týdnu = 2 obdélníky
  3. Středa = trojúhelník, protože má 3 strany
  4. Čtvrtek = čtverec, protože má 4 strany
  5. Pátek = hvězda s 5 cípy
  6. Sobota = šestiúhelník, protože má 6 stran
  7. Neděle = prázdný kruh, protože je to tradičně „den volna“ („prázdna“).

Osobně doporučuji vyzkoušet obě tabulky, jak číselnou, tak se symboly a uvidíte, která bude dětem vyhovovat víc.

Všechny materiály si můžete stáhnout tady.

Tabulky v souboru jsou v černobílé i barevné variantě. Pokud budete tisknout černobílou verzi, doporučuji potom barevně odlišit všední dny a víkend.

Pokud vaše děti zajímá i ORIENTACE V PRŮBĚHU KALENDÁŘNÍHO ROKU, doporučuji vám stáhnout si tento nebo tento kalendář.

Příjemné učení. 🙂