Tématický arch: JARO

Dnešní aktivitu jsem nazvala TÉMATICKÝ ARCH.

Cílem je SHROMÁŽDIT INFORMACE a rozmanité materiály k jednomu tématu a GRAFICKY JE ZPRACOVAT na arch nebo karton většího formátu. Jedná se o obměnu myšlenkové mapy. S tím, že v této variantě mají děti větší volnost při tvoření a také se dá lehce přizpůsobit i dětem předškolního věku.

Téma našeho archu je aktuální: JARO. Pojďte se podívat na náš návrh, jak by takový jarní arch mohl vypadat.

Tematický arch: jaro

K aktivitě budete potřebovat tvrdý papír nebo karton většího formátu, rozmanitý výtvarný materiál, tématické knížky nebo dětské časopisy, nůžky, lepidlo (větším dětem můžete nachystat i tavnou pistoli).

Všechen materiál dáme dětem volně k dispozici a dle věku dětí je necháme na archu pracovat samostatně nebo jim nabídneme potřebnou pomoc.

V horní části našeho archu je NÁZEV TÉMATU. Jednotlivá písmena slova JARO jsme vytiskli, nazdobili malými razítky, vystřihli a nalepili na karton.

Tématický arch: jaro

Část archu jsme věnovali tomu, CO SE DĚJE NA JAŘE – na zahradě a v přírodě. Potřebné obrázky jsme vyhledali v dětském časopisu, vystříhali je a nalepili na karton. Starší děti mohou vypisovat informace z vhodných knížek, případně použít okopírované obrázky z nich.

Tématický arch: jaro

Stejným způsobem jsme postupovali i při znázornění VELIKONOC, které na jaře slavíme. Dále jsme na karton přidali TÉMATICKOU BÁSNIČKU.

Tematický arch: jaro

Do spodní části archu jsme nalepili „trávu“ z barevného papíru. Do jednotlivých stébel jsme vepsali POJMY, které se nám vybaví, když se řekne „jaro“. Květiny jsme vytvořili z plyšového drátku a dřevěných polotovarů. Lepili jsme je tavnou pistolí.

TIP: K tvoření můžete využít i přírodní materiál (větvičky, nasušemé květy, jehličí, apod.).

Tematický arch: jaro

Výhodou této aktivity je, že se dá přizpůsobit věku dětí. Můžete tvořit s předškoláky i středoškoláky. Stačí obměnit téma nebo nabízené pomůcky. Starší děti mohou tvořit v cizím jazyce.

Tematický arch: jaro

Při tvoření procvičíte mnoho dovedností: představivost, logické myšlení, schopnost vyhledávat informace, třídit je a graficky je zpracovat, fantazii i kreativitu. Pokud pracujete v kolektivu, tak se děti učí spolupracovat, komunikovat, prosadit svůj názor i dělat kompromisy. S menšími dětmi rozšíříte slovní zásobu a procvičíte jemnou motoriku. Děti si mohou vyzkoušet různé výtvarné techniky a kombinovat je.

Tématický arch: jaro

Přejeme příjemnou zábavu při tvoření a zábavném učení. 🙂