Emoce: pomůcky a aktivity

Na dnešek jsme si připravili několik aktivit a tipů na pomůcky k tématu EMOCE. Najdete mezi nimi pomůcky vyrobené i kupované, hry s nimi a také knižní tip k tématu pro malé děti.

Emoce: pomůcky a aktivity

Z kupovaných pomůcek doporučujeme (zvlášť pro kolektiv dětí) tyto SEMAFOROVÉ KARTY.

Semafor karty

Jedná se o kartičky v barvách semaforu. Jejich primárním cílem je poskytnout pedagogovi či lektorovi rychlou zpětnou vazbu. Každý dostane zelenou, oranžovou a červenou kartu. Na začátku nebo na konci nějakého programu (vyučovací hodiny) se ten, kdo program vedl, zeptá účastníků na jejich dojmy, náladu… Pokud jsou účastníci spokojení, zvednou zelenou kartu, pokud je to nic moc, zvednou oranžovou a pokud je něco špatně, červenou.

Semafor karty

Kartičky se mohou kromě rychlé zpětné vazby využít i na další aktivity. Třeba k oživení diskuze na nějaké téma, upoutání pozornosti, apod. Posluchači jimi mohou jednoduše a beze slov vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas s řešením nějaké situace a podobně.

Semafor karty

Je možné zahrát si s nimi také „HRU NA SITUACE“. Připravíme si dopředu kartičky se situacemi (téma volíme dle potřeb účastníků). Navrhneme k nim řešení a pak se ptáme, do jaké míry hráči s daným řešením souhlasí. Kromě zvednutí kartičky můžou hráči doplnit i důvody, které je k jejich názoru vedou.

Pro menší děti můžeme hru upravit tak, že pro dané situace zvolíme „DOBRÉ“ a „ŠPATNÉ“ řešení a děti se rozhodují, co je DOBŘE a co ŠPATNĚ a podle toho zvedají buď zelenou nebo červenou kartičku.

Vyrobenou pomůckou, která se nám osvědčila, je „EMOČNÍ KOSTKA“. Je to dřevěná hrací kostka polepená obrázky smajlíků, která má různorodé využití.

Emoční kostka

Příklady aktivit s emoční kostkou:

Vyjmenuj situace

Hodíme kostkou, pojmenujeme emoci, která padla a snažíme se vyjmenovat co nejvíce situací ze života, které v nás danou emoci vyvolávají. Můžeme také říct, jestli jsme v nedávné době nějakou takovou situaci zažili.

Přiřaď situace

Můžeme si také dopředu nachystat kartičky s popisem různých situací a poté je třídit na skupiny podle emocí, které padnou na kostce.

Mimika

Třetí variantou hry s EMOČNÍ KOSTKOU je hra s mimikou. Hráč hodí kostkou a poté se snaží napodobit výraz tváře, který mu na kostce padl.

K tématu EMOCE doporučujeme knihu z nakladatelství Edika s názvem JAK SE CÍTÍŠ?

Jak se cítíš?

Na příbězích hraček se už ty nejmenší děti mohou seznámit s pozitivními i negativními emocemi a vlastnostmi.

Jak se cítíš?

Krátké příběhy jsou doplněny o otázky, které mohou otevřít diskuzi.

Jak se cítíš?

Posledním tipem k tématu EMOCE jsou OBRÁZKOVÉ KARTY z nakladatelství Pasparta, které jsme vám dříve představovali. Konkrétní aktivity s nimi najdete zde.

Obrázkové karty EMOCE

Tolik tedy naše dnešní inspirace k tématu EMOCE. Věříme, že jste v článku našli něco, co v praxi využijete. 🙂